Referencje

WYKONANE PRACE

REFERENCJE

GDDKIA w Warszawie

Remont magazynów soli w obwodzie drogowym w Zwoleniu i Kozienicach

GDDKIA w Warszawie

Remont budynku administracyjnego w obwodzie w Kołbieli

GDDKIA w Lublinie

Remont zapleczy technicznych w rejonie  w Międzyrzeczu Podlaskim

GDDKIA w Lublinie

Konserwacja Magazynów soli w obwodzie drogowym w Łukowie

GDDKIA w Lublinie

Remont opaski i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej w budynku Administracyjnym  w Kraśniku

GDDKIA w Lublinie

Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych pomieszczeń w budynku administracyjnym W Lublinie przy ul.Ogrodowej 21.

GDDKIA w Lublinie

Wykonanie robót remontowych w ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym w  Okunince

GDDKIA w Lublinie

Wykonanie robót remontowych w ośrodku szkoleniowo  – wypoczynkowym w  Nałęczowie

GDDKIA w Lublinie

Wykonanie robót remontowych w ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym w  Kazimierzu Doln.

Gmina Lublin

Wykonanie przejścia pomiędzy budynkami A i C w Szkole Podstawowej nr.51 w Lublinie

Gmina Lublin

Remont Lokali mieszkalnych nr.7  i 6 w Lublinie przy ul.Rynek 14 – zabytek

Gmina Lublin

Remont lokali mieszkalnych nr . 6a i 6b w Lublinie przy ul.Kołątaja  5

Gmina Lublin

Remont z modernizacją budynku mieszkalnego w Lublinie  przy ul. Probostwo 3

Gmina Poniatowa

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej

Gmina Poniatowa

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Dąbrowie Wronowskiej

Gmina Spiczyn

Remont zabytkowej kapliczki w Jawidzu

Gmina Spiczyn

Termomodernizacja budynku szkoły w Charlężu z wymianą instalacji elektrycznej

Gmina Spiczyn

Remont budynku gospodarczego garaży przy szkole podstawowej w Charlężu

Gmina Pilawa

Wymiana podłóg w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesadna

Gmina Pilawa

Remont lokali mieszkalnych miejscowości Trąbki przy szkole podstawowej

Gmina Turobin

Wymiana okien w budynku remizy w miejscowości Gaj Czernięciński  –  Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy w miejscowości Huta Turobińska, Tynkowanie i malowanie ścian świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabłocie

Gmina Radecznica

Malowanie pokrycia dachowego na budynkach remizo świetlicy w Lataczynie i Radecznicy

Gmina Księżpol

Malowanie pokrycia dachowego na budynkach remizo świetlicy w Lataczynie i Radecznicy

Gmina Łabunie

Remont pomieszczeń szkoły podstawowej w Łabuniach

Tar-Max.

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w stacji wodociągowej w Krężnicy Jarej

KFKK – Lublin

Wykonanie remontu lokalu usługowego przy ul. Kunickiego 55 w Lublinie

Budimar - Lublin

Wykonanie budynku przepompowni wody od podstaw w Świdniku Starym

UMCS – Lublin

Remont  Sali 0149.B na wydziale Biologii i Biotechnologii w Lublinie przy ul.Akademickiej 3

UMCS – Lublin

Wykonanie projektu budowlanego zmiany przeznaczenia użytkowania pomieszczenia w budynku. Wydziału Artystycznego – na zasadzie zaprojektuj i wybuduj.

KUL – Lublin

Wykonanie tynków renowacyjnych w budynku Collegium Juridicum  w Lublinie przy ul.Spokojnej 1.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków Inwentarskich wraz Z wewnętrznymi instalacjami wod-kan , wentylacji mechanicznej , i elektrycznej Stacji Dydaktyczno –  Badawczej Zwierząt Drobnych im.Laury Kaufman w Lublinie przy ulicy Doświadczalnej 50.

Spółdzielnia Mieszkaniowa INSTAl – Lublin

Wykonanie robót remontowo – budowlanych przy kompleksie garaży  Wolnostojących w Lublinie przy ul. Ułanów 2.

Famiko – Bud – Lublin

Wykonanie remontu elewacji i pomieszczeń budynku internatu garnizonowego w Hrubieszowie

KRUS – Lublin

Remont i naprawa kładki w placówce terenowej w Łęcznej

ZOZ–Adamów

Remont pomieszczeń i schodów wejściowych w budynku przychodni w Woli Gułowskiej i Adamowie

Szpital – im.Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Remont czerpni powietrza w budynku szpitala Al. Kraśnicka 100.

Gminna Spółdzielnia Wilków

Remont pomieszczeń piekarni w Wilkowie

Firma Spełnione Marzenia Agnieszka Szalast

Wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku restauracji W Lublinie . przy ul.Janowskiej 61